Wat is een interieurarchitect?

Of het nu gaat om je eigen woning, je werkomgeving of publieke ruimtes, je gebruikt ze dagelijks. Daardoor heb je, al dan niet bewust, continu met interieurarchitectuur te maken. Om een meerwaarde te geven aan de belevingswaarde en de gebruikskwaliteit van je directe omgeving, je welzijn en daarmee de kwaliteit van je leven, speelt interieurarchitectuur een belangrijke rol. Maar wat is een interieurarchitect? En wat doet een interieurarchitect nu precies?

De titel ‘interieurarchitect’

“Wat is een interieurarchitect?” is een vraag die vaak gesteld wordt door mensen die plannen hebben om te gaan (ver)bouwen. In Nederland is de titel ‘interieurarchitect’ een beschermde titel. Om de titel te mogen voeren is afgeronde erkende opleiding noodzakelijk. Ook is een inschrijving bij Bureau Architectenregister nodig en moet de interieurarchitect voldoen aan bij- en nascholing. Er zijn 8 kunstacademies (HBO) in Nederland die interieurarchitecten opleiden, waarbij bij enkele academies de masteropleiding wordt aangeboden. De Wet op de architectentitel (WAT) beschermt het gebruik van de titel in Nederland. Daarnaast kunnen interieurarchitecten lid worden van de BNI. De BNI is de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten. De BNI behartigt de culturele en maatschappelijke belangen van interieurarchitecten en bevordert de ontwikkeling en beoefening van de interieurarchitectuur.

Wat is een interieurarchitect en wat doet een interieurarchitect (binnenhuisarchitect)?

Een interieurarchitect, ook wel binnenhuisarchitect genoemd, houdt zich bezig met de vormgeving van leefomgevingen. Bij de vormgeving is, naast de praktische vertaling van de gebruikswensen, de belevingswaarde van de ruimte voor de gebruiker net zo belangrijk. Interieurarchitecten houden zich bezig met enorm veel aspecten van onze leefomgeving: de inrichting van woningen, kantoorpanden, zorgcentra en hotels bijvoorbeeld. Maar ook zijn er interieurarchitecten die bijvoorbeeld meubilair of andere producten vormgeven.

Foto Links: Project Inntel Art Hotel Eindhoven door interieurarchitect Ab Oosterhof. Foto Rechts: Project Van veestal naar woonhuis door LJW Architectuur.

Hoe gaat een interieurarchitect te werk?

Elke opdracht en elke ruimte benadert een interieurarchitect als een unieke situatie. Interieurarchitecten gaan systematisch te werk en beginnen, in nauwe samenwerking met stakeholders, met onderzoek en analyse. De interieurarchitect stelt een programma van eisen op waarin de wensen en doelen die de opdrachtgever heeft, worden geformuleerd. Vervolgens brengt de interieurarchitect de mogelijkheden en specificaties van de (bestaande) ruimte in kaart. De interieurarchitect inventariseert welke regelgeving, normen en voorschriften van toepassing zijn. Indien nodig overlegt de interieurarchitect met adviseurs en specialisten en coördineert hij hun werk. Ook werken interieurarchitecten nauw samen met leveranciers van bijvoorbeeld meubilair, vloeren, wandbekleding en gordijnen. Een toekomstgericht interieur waar een opdrachtgever langdurig mee vooruit wil, vraagt om materialen van nu. Of liever nog, van morgen.

In het uiteindelijke ontwerp krijgen alle componenten, zoals de ruimtelijke indeling en inrichting, integratie van technische aspecten, afwerking, meubilering, stoffering, accessoires, kleuren, verlichting et cetera ook hun plaats en vorm.

Wat is een interieurarchitect

Wat is de meerwaarde van een interieurarchitect?

Een interieurarchitect weet als geen ander welke materialen er op de markt zijn en wat het bijhorende kostenplaatje is. Hierdoor kan een interieurarchitect met minder middelen vaak een mooier en kwalitatief beter geheel opleveren. Het verschil tussen een interieurarchitect en andere beroepen als interieurontwerpers, -stylisten, -vormgevers e.d. is dat dat de interieurarchitect een master opleiding heeft gevolgd, ingeschreven staat in het architectenregister en voldoet aan de eisen die de Wet op de Architectentitel stelt. Hierdoor weet je zeker dat je te maken hebt met een professional. Daarnaast:

✔ Kostenefficiënt bouwen of verbouwen;
✔ Tijdswinst op alle niveaus;
✔ (ver)bouwen zonder zorgen;
✔ Niet alleen een mooi interieur, ook praktisch!

Wat kost een interieurarchitect?

Naar gelang de aard en omvang van de opdracht en mede door de diversiteit in taken, opties, materialen en meubels is het lastig om een algemene richtprijs te geven aan hoeveel een interieurarchitect kost. Afhankelijk van de te leveren diensten kan de interieurarchitect je verschillende tarieven voorstellen. De ene interieurarchitect werkt met een uurloon, een ander werkt voor een vast bedrag en een ander weer met prijs per vierkante meter. Een richtlijn die je kunt aanhouden is dat een investering in een goede interieurarchitect ongeveer 7% tot 10% van het bedrag is, dat je reserveert voor de verbouwing.

Dus, ben je van plan te gaan bouwen, verbouwen of herinrichten? Houdt dan vooral de meerwaarde die de interieurarchitect creëert in gedachte. Het inschakelen van een interieurarchitect is immers een investering in je interieur die zichzelf terugverdient.

Onze interieurarchitecten