Wat is een binnenhuisarchitect?

Je woning is je thuishaven. Om meerwaarde te geven aan de beleving, de gebruikskwaliteit van je directe omgeving, je welzijn en daarmee de kwaliteit van je leven, speelt binnenhuisarchitectuur een belangrijke rol. Maar wat is een binnenhuisarchitect? En wat doet een binnenhuisarchitect nu precies?

Wat is een binnenhuisarchitect en wat doet een binnenhuisarchitect?

Wat een binnenhuisarchitect is? Een binnenhuisarchitect, ook wel interieurarchitect genoemd, houdt zich bezig met de vormgeving van leefomgevingen. Bij de vormgeving is, naast de praktische vertaling van de gebruikswensen, de belevingswaarde van de ruimte voor de gebruiker net zo belangrijk. Binnenhuisarchitecten houden zich bezig met veel aspecten van onze leefomgeving, zoals de inrichting van woningen. Er zijn ook binnenhuisarchitecten die meubilair of andere producten vormgeven.

Project Van veestal naar woonhuis door LJW Architectuur.

Hoe gaat een binnenhuisarchitect te werk?

Elke opdracht en elke ruimte benadert een binnenhuisarchitect als een unieke situatie. Binnenhuisarchitecten gaan systematisch te werk en beginnen, in nauwe samenwerking met stakeholders, met onderzoek en analyse. De binnenhuisarchitect stelt een programma van eisen op waarin de wensen en doelen die de opdrachtgever heeft, worden geformuleerd. Vervolgens brengt de binnenhuisarchitect de mogelijkheden en specificaties van de (bestaande) ruimte in kaart. Hij/zij inventariseert welke regelgeving, normen en voorschriften van toepassing zijn. Indien nodig overlegt de binnenhuisarchitect met adviseurs en specialisten en coördineert diegene hun werk. Ook werken binnenhuisarchitecten nauw samen met leveranciers van bijvoorbeeld meubilair, vloeren, wandbekleding en gordijnen. Een toekomstgericht interieur waar een opdrachtgever langdurig mee vooruit wil, vraagt om materialen van nu. Of liever nog, van morgen.

In het uiteindelijke ontwerp krijgen alle componenten, zoals de ruimtelijke indeling en inrichting, integratie van technische aspecten, afwerking, meubilering, stoffering, accessoires, kleuren en verlichting ook hun plaats en vorm.

Wat is een interieurarchitect

Wat is de meerwaarde van een binnenhuisarchitect?

Een binnenhuisarchitect weet als geen ander welke materialen er op de markt zijn en wat het bijhorende kostenplaatje is. Hierdoor kan een binnenhuisarchitect met minder middelen vaak een mooier en kwalitatief beter geheel opleveren. Met een binnenhuisarchitect ben je verzekerd van het volgende:

✔ Kostenefficiënt bouwen of verbouwen;
✔ Tijdswinst op alle niveaus;
✔ (Ver)bouwen zonder zorgen;
✔ Niet alleen een mooi interieur, ook praktisch!

Wat kost een binnenhuisarchitect?

Naar gelang de aard en omvang van de opdracht en mede door de diversiteit in taken, opties, materialen en meubels is het lastig om een algemene richtprijs te geven aan hoeveel een binnenhuisarchitect kost. Afhankelijk van de te leveren diensten kan de binnenhuisarchitect je verschillende tarieven voorstellen. De ene binnenhuisarchitect werkt met een uurloon, een ander werkt voor een vast bedrag en een ander weer met een prijs per vierkante meter. Een richtlijn die je kunt aanhouden is dat een investering in een goede binnenhuisarchitect ongeveer 7% tot 10% van het bedrag is, dat je reserveert voor de verbouwing.

Dus, ben je van plan te gaan bouwen, verbouwen of herinrichten? Houd dan vooral de meerwaarde die de binnenhuisarchitect creëert in gedachte. Het inschakelen van een binnenhuisarchitect is immers een investering in je interieur die zichzelf terugverdient.

Onze binnenhuisarchitecten